|

Już ponad 6 000 hoteli w Turcji uzyskało certyfikat zrównoważonego rozwoju

Türkiye (Turcja) słynie z pięknych piaszczystych plaż oraz krystalicznie czystych turkusowych mórz, bujnych lasów sosnowych i cedrowych, a także imponującego dziedzictwa kulturowego i historycznego. W związku z powstaniem Narodowego Programu Zrównoważonej Turystyki stała się także jednym z najlepszych miejsc na mapie świata do wypoczynku w duchu zrównoważonego rozwoju.

Türkiye (Turcja) – państwo niezwykle bogate pod względem przyrodniczym i kulturowym, wyróżnia się także atrakcyjną ofertą hoteli i miejsc noclegowych, ściśle przestrzegających zasad zrównoważonego rozwoju oraz zapewniających liczne możliwości ekoturystyki. Według danych z 30 września br. w Türkiye (Turcji) jest już 6 156 certyfikowanych obiektów noclegowych, które działają zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju –  głównie w prowincjach Antalya i Muğla oraz w Stambule. Wraz ze wzrostem liczby obiektów objętych certyfikatem zrównoważonego rozwoju, analogicznie rośnie wysiłek podejmowany przez turecką branżę turystyczną na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla, poprzez ekologiczne projekty budynków i wprowadzanie zrównoważonych rozwiązań. Ta ogólnokrajowa inicjatywa ma na celu wspieranie lokalnych społeczności –  w tym ich kultury i gospodarki, jednocześnie zapewniając odwiedzającym niezapomniany pobyt.

Pierwsze państwo na świecie, które podpisało protokół z GSTC

Aby osiągnąć zrównoważoną transformację w sektorze turystycznym, Türkiye (Turcja) podpisała w zeszłym roku umowę o współpracy w celu opracowania narodowego programu ze Światową Radą Zrównoważonej Turystyki (GSTC), która ustanawia i zarządza globalnymi standardami podróży i turystyki. Co więcej, Türkiye (Turcja) jest pierwszym państwem na świecie, które zawarło to porozumienie na szczeblu rządowym. Zgodnie z trzyletnim planem restrukturyzacji branży turystycznej, Türkiye (Turcja) opracowała również Narodowy Program Zrównoważonej Turystyki, w ramach którego włączy zasady zrównoważonego rozwoju do wszystkich elementów polityki turystycznej, obejmującej kierunki turystyczne, organizatorów wycieczek i obiekty noclegowe. Głównym celem Programu jest uzyskanie przez obiekty noclegowe odpowiedniego Certyfikatu, poprzez spełnienie 42 zaakceptowanych na całym świecie kryteriów. Miejsca te podlegają niezależnej ocenie, która jest weryfikowana każdego roku. Poprzez efektywne planowanie działań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, certyfikacja umożliwia również ciągłe usprawnianie procesów. Ponadto, wraz ze wzrostem świadomości, liczba zweryfikowanych pod kątem zrównoważonego rozwoju hoteli rośnie. Zgodnie z przyjętym w Türkiye (Turcji) Narodowym Programem Zrównoważonej Turystyki, do 2030 roku wszystkie obiekty noclegowe muszą posiadać Certyfikat Zrównoważonej Turystyki.

Odpowiedzialna gościnność

Narodowy Program Zrównoważonej Turystyki Türkiye (Turcji) ma na celu maksymalizację korzyści społecznych i ekonomicznych dla lokalnej ludności, przy jednoczesnej ochronie dziedzictwa kulturowego i zachowaniu różnorodności biologicznej, ekosystemów oraz walorów przyrodniczych. Ponadto program ma na celu zmniejszenie skali zanieczyszczeń i ochronę zasobów, dzięki czemu turystyka stanie się przyjazna dla środowiska w każdym aspekcie. Obiekty noclegowe, które uzyskają certyfikat zrównoważonego rozwoju w ramach programu, zapewnią gościom światowej klasy zakwaterowanie, jednocześnie chroniąc środowisko. Hotele te przyniosą również korzyści lokalnej społeczności, gdyż wdrażanie tych procedur w sposób uczciwy, odpowiedzialny, inkluzywny i  z należytą wrażliwością, z pewnością przyczyni się do zachowania ich unikalnych wartości i kultury.

W Türkiye (Turcji) ocena obiektów noclegowych przeprowadzana jest w ramach czterech głównych kategorii: „Zrównoważone zarządzanie”, „Wpływ na kulturę”, „Wpływ na sytuację społeczno-ekonomiczną” i „Wpływ na środowisko”. Pierwszym krokiem do uzyskania przez obiekt certyfikatu zrównoważonego rozwoju jest wykazanie skuteczności zrównoważonego zarządzania. Aby pozytywnie przejść proces certyfikacji, należy podjąć liczne działania – w tym opracowanie polityki zrównoważonego rozwoju i planów aktywizacji, realizację rzetelnych kampanii promocyjnych i informowanie interesariuszy o wynikach poprzez regularne raportowanie. Ponadto obiekty noclegowe są zobowiązane do organizowania szkoleń związanych ze zrównoważonym rozwojem i jednocześnie są oceniane pod kątem wpływu na kulturę i sytuację społeczno-ekonomiczną. Oczekuje się, że miejsca te będą chronić dziedzictwo kulturowe, umożliwiać gościom interakcję z lokalną kulturą, wspierać regionalną gospodarkę i przyczyniać się do dobrobytu poprzez takie praktyki, jak zachęcanie do aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz zakupów u miejscowych przedsiębiorców. Środki te mają na celu zmaksymalizowanie korzyści dla środowiska naturalnego przy jednoczesnym zminimalizowaniu negatywnych skutków. Do wymagań, które muszą spełnić obiekty noclegowe zalicza się również priorytetowe traktowanie lokalnych, uczciwych dostawców (fair trade), minimalizacja zużycia wody i energii, zarządzanie odpadami stałymi, wdrażanie praktyk recyklingu oraz środków ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu.

Źródło: informacja prasowa Synertime/ Newseria.pl

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *