TIpoland.com, redaktorzy Magdalena Wawoczny, Michał Wilczek e-mail redakcja@tipoland.com, adres redakcji ul. Sukiennicza 4/10, 31-069 Kraków, Wydawca WiAI WAW, NIP 639-121-76-68, REGON 273589047, portal zarejestrowany w rejestrze dzienników i czasopism Sądu Okręgowego w Rybniku (Pr 1)